Ons Stukadoorsbedrijf Limburg

Pleisterwerken? Luyten Pleisterwerken is Uw partner voor professioneel en vakkundig pleisterwerk!

Uw Pleisterwerk vakman in Limburg

Door onze jaren van ervaring leveren wij vakkundig pleisterwerk.

Spuitplamuur voor afwerking betonnen plafond.

Betonnen plafonds worden sinds vele jaren afgewerkt met een pleister op basis van gips, na voorbehandeling met een hechtende tussenlaag . Hierbij moet men evenwel rekening houden met de evolutie van de betontechnologie, waardoor dichtere oppervlakken bekomen worden, daardoor verloopt het uitdrogen van het beton langzamer.

Betonelementen geven een groot deel van hun overtollig water langs de onderzijde af, dus aan de aanhechtingsvlak van het pleisterwerk. Tijdens het droogproces van het pleisterwerk vormen zich in dit vlak, doorheen de hechtingsfilm, kristallen die zich vastzetten in het betonoppervlak.

Door de steeds toenemende tijdsdruk op de uitvoering van de werken en het trager drogen van het beton wordt  het steeds moeilijker om de nodige droog tijden te respecteren. Betonelementen met ruwe onderzijde bieden helemaal geen oplossing.

breedplaat
Spuitplamuur
Spuitplamuur biedt meer zekerheid

De oplossing bestaat erin de betonnen plafonds af te werken met een niet gipshoudend product: spuitplamuur op basis van dolomiet. Door de grote gladde oppervlakken van de breedplaten kan deze zeer dunlagige spuitplamuur aangebracht worden. Het aanbrengen van spuitplamuur gaat bovendien snel.

Ook vanuit economisch standpunt wordt meer en meer voor spuitplamuur gekozen. Er kan sneller gewerkt worden waardoor er een enorme tijdwinst en besparing op personeelskosten, dit vertaal zich in een lagere eindprijs voor de klant.

Onder “spuitplamuur” verstaan we de gebruiksklare, machinaal te verspuiten pasta die hoofdzakelijk gebruikt wordt voor het
aanbrengen van een dunne pleisterlaag op betonnen plafonds en wanden.

Betonnen plafonds en wanden met spuitplamuurafwerking worden in onze regio hoofdzakelijk wit en glad opgeleverd. Naast de gladde afwerking is ook een gekorrelde afwerking mogelijk.

Het aanbrengen van spuitplamuur op breedplaten

Werfomstandigheden

Spuitplamuur kan net zoals een gips bepleistering worden aangebracht vanaf een omgevingstemperatuur van 5° C.
De relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 80%. Een hoge vochtigheidsgraad zal de droogtijd aanzienlijk verlengen. Ook de laagdikte, temperatuur, ventilatie en type ondergrond zullen de droogtijd beïnvloeden. Aangezien een betonnen plafond meestal in 2
opeenvolgende dagen wordt afgewerkt (2 lagen spuitplamuur) is het van groot belang te zorgen voor een optimale droging en ventilatie, ook na het aanbrengen van de eerste laag.

Voorbehandelingen door de stukadoor

Vooraleer de eerste laag spuitplamuur op het beton kan worden gespoten, zal de stukadoor zijn voorbereidingen doen. De ondergrond dient immers stof,vet en vuil vrij te zijn. Ook kunnen er  eventuele reparaties uitgevoerd worden door de stukadoor, alsook de naden dienen gevuld te worden. Belangrijke reeds afgewerkte oppervlakte worden afgedekt.

Het spuiten van de plamuur

Het aantal spuitbeurten wordt bepaald afhankelijk van de ondergrond door de stukadoor.  Normaal gezien volstaan 2 lagen pleisterwerk. We zorgen dat de werken efficiënt gebeuren en gaan dan ook machinaal bepleisteren met spuitplamuur.

spuitplamuur aanbrengen

Heb je plannen voor een nieuwbouw of renovatie.

Neem dan contact met ons stukadoorsbedrijf
Een vrijblijvende offerte

Wat kan een professionele stukadoor voor uw pleisterwerken betekenen?

Met het inhuren van een stukadoor voor je bepleistering, ben  je zeker van een goede kwaliteit en service.

  • Advies: Wij als bezetters hebben jarenlange ervaring in het pleisteren, daardoor hebben wij ook de nodige kennis. Door onze ervaring kunnen wij specifiek advies op maat geven voor uw pleisterwerk project.
  • Kwaliteit: Als jezelf aan de slag gaat, weet dan waaraan je begint. Je dient de juiste verhoudingen van water en pleister te gebruiken, ook dien je rekening te houden met je ondergronden. Zoniet zal het resultaat bedroevend zijn.  Risico’s vermijden? Neem een stukadoor onder de. Hij zal jouw project uitvoeren naar jouw wens en met professionele raad bijstaan. Het is een hele investering uw bepleistering project, waar je jaren plezier van hebt als het vakkundig geplaatst is. Voorkom dus onnodige kosten en vermijd risico’s en huur bezetter in.
Gyplat Pleisterwerken